ulrikahederberg

Vill du växa och expandera med lätthet och glädje?

Är du en själfull, ambitiös och inkännande kvinna som helt eller delvis är företagare? Vill du nå ut med din kunskap till fler men vill samtidigt inte arbeta mer eller hårdare? Vill du växa och expandera med lätthet och glädje men vet inte hur? Snart lanseras Soulbizz Academy som visar dig hur du får friheten att styra din tid.

You love routine until you get bored.
Then you love to be spontaneous until you're overwhelmed, then you love routine.

Det här är för dig
själfulla företagskvinna

Det här är för dig själfulla företagaskvinna som vill växa och expander med LUST och GLÄDJE. Att skapa utifrån ditt FLOW och göra det som KÄNNS RÄTT FÖR DIG i stunden. När du leder ditt företag utifrån lust och glädje så attraherar du det du vill ha med lätthet och glädje. 

Soulbizz Academy erbjuder dig kurser och tjänster för att skapa mer frihet i ditt företag och för att växa personligen som företagare. 

Välkommen Ulrika Hederberg

Dive into your own soul. Find your own truth.What calls to your heart.What moves your spirit.Let your life and business evolve from the essence of you.

Vem vill jag inspirera och hjälpa?

  • Du själfulla kvinna som håller dig själv tillbaka från självförverkligande.
  • Du som vill göra skillnad i människors liv genom att komma ut med din värdefulla kunskap online men vet inte hur du ska gå tillväga.
  • Du som har ett stort motstånd för det tekniska, du har inte kunskapen om vilken teknik du ska ha och hur du ska använda den.
  • Du som vill nå ut till dina drömkunder online med lätthet och glädje.